Törölä – autiotalosta nykyaikaiseksi hotelliksi

Törölä –  autiotalosta nykyaikaiseksi hotelliksi

Antti L.

Törölä on ainakin golfia harrastavalle kansalle tuttu näky idyllisissä ja kauniissa maisemissa Hyvinkäällä, Kytäjän golfkentän kupeessa. Nyt tämä autioksi jäänyt rakennus kokee muodonmuutoksen ja valmistuu nykyaikaiseksi hotelliksi.

Kytäjän historiassa merkittävä Törölän rakennus on valmistunut 1940-luvun alussa ja se on osin suojeltu. Viisikerroksinen talo on toiminut aikaisemmin asuinrakennuksena. Rakennus on poistettu käytöstä vuonna 2003, jonka jälkeen se on ollut tyhjillään. Lähivuosina Törölä tullaan peruskorjaamaan nykyajan vaatimuksia vastaavaksi hotellirakennukseksi, jonka myötä se tulee palvelemaan paremmin Kytäjällä vierailevia golfaajia ja matkailijoita.

Hanke on yksi Contrust Oy:n historian merkittävimmistä suunnitteluhankkeista niin kooltaan kuin myös haastavuudeltaan. Hanke vaati Contrust Oy:n rakennesuunnittelijoilta laajaa osaamista ja kokemusta. Esimerkiksi vanhan rakennuksen välipohjarakenteen vahvistuksen suunnittelu vaati suunnittelijoilta ponnisteluja. Hotellirakennuksessa tulee olemaan myös rakennuksen sisäpuolinen hissi, jonka rakennustekninen suunnittelu ei ollut suoraviivaista ja yksinkertaista.

” Peruskorjauksessa tullaan uusimaan koko talotekniikka, julkisivu, ikkunat,vesikatto, salaojitus sekä piharakenteet.”

”Törölän peruskorjauksen rakennesuunnittelun toteuttaminen oli merkittävä osoitus yrityksen
kyvyistä suunnitella myös suurempia ja haastavampia korjaushankkeita.”

Suunnitteluvaihe vaati hyvää yhteistä näkemystä ja tahtotilaa

Peruskorjauksessa tullaan uusimaan koko talotekniikka, julkisivu, ikkunat, vesikatto, salaojitus sekä piharakenteet. Etenkin ulkovaipparakenteiden korjauksen uudet ratkaisut on valittu rakennuksen alkuperäistä ilmettä kunnioittaen. Rakennesuunnittelutiimiin kuuluivat Contrust Oy:n vastaava rakennesuunnittelija Roope Sell ja rakennesuunnittelija Mats Westergård. Lisäksi suunnitteluryhmään kuuluivat mm. arkkitehtitoimisto L Arkkitehdit Oy, LVIAS-suunnittelusta vastannut Elvak Oy, paloteknisestä suunnittelusta vastannut Sampel Oy ja vastuullisena pääurakoitsijana toimiva SSA Rakennus Oy. Rakennesuunnittelijat olivat mukana kaikissa Törölän peruskorjaushankkeen suunnitteluvaiheissa. Suunnittelun käynnistäminen vaati kaikkien osapuolten hyvää yhteistyötä ja tahtotilaa, sillä vanha rakennus toi hankkeeseen vanhan rakennuksen rajoitukset, joita tuli kunnioittaa.

Rakennus ei ole kovinkaan suuri, mikä osaltaan aiheutti haasteita rakenteiden osalta. Kellariin tulee yleisiä tiloja, jotka vaativat huonekorkeuden korottamista alapohjalaatan laskemisella. Lisäksi hotelliin sovitetaan jälkiasenteinen hissi, joka tarkoittaa väistämättä rakenteiden aukotuksia ja vahvistuksia, kuvaa Roope Sell suunnittelun haasteita.

Ennen varsinaisen suunnittelun aloitusta rakennukselle suoritettiin perusteellinen kuntotutkimus ja kaikki saatavilla olleet vanhat piirustukset sekä suunnitelmat käytiin huolellisesti läpi. Suunnittelun alussa teetettiin myös tarvittavia lisätutkimuksia, jotta voitiin varmistua rakenteista ja lähtötilanteesta.

Suunnittelun merkittävimmät haasteet ja ratkaisut

Vastaavana rakennesuunnittelijana toiminut Roope Sell pystyy näin jälkikäteen kokoamaan muutamia erityisiä haasteita suunnitteluvaiheesta. Yksi ja varmasti merkittävin ratkaisu hankkeessa oli vanhan välipohjarakenteen vahvistaminen. Vahvistusmenetelmiä ja ratkaisuja kehiteltiin useampia. Edellytyksenä oli, että välipohjarakenteen kokonaispaksuus ei kasvaisi alkuperäiseen verrattuna.

Hankkeessa tullaan purkamaan välipohjarakenteesta vanhat lattialaudoitusrakenteet, lämmön- ja äänieristeenä toimineet luonnon turve-eristeet sekävanhat pikisivelyt vanhan kantavan betonilaatan päältä. Välipohjalaattaa tullaan vahvistamaan ylimääräisillä välipohjapalkeilla ja kantavalla poimulevyllä siten, ettei huonekorkeus madallu alkuperäisestä, kertoo Roope Sell.

Toinen haaste oli vesikattorakenteiden ja ullakkotilan suunnittelu siten, että nykyisen matalahkon ullakkotilan neliöt saadaan tulevaisuudessa hyötykäyttöön. Kaikki vesikaton puurakenteet tullaan purkamaan ja uutta vesikattorakennetta korotetaan, jotta ullakolle syntyisi riittävästi tilaa majoitushuoneita varten. Lisäksi ullakolle tullaan rakentamaan ilmanvaihdon konehuone, joka toi haasteita äänieristävyyden suunnitteluun.

Contrust Oy:n toimitusjohtaja Antti Leppäsen mukaan Törölän peruskorjauksen rakennesuunnittelun toteuttaminen oli merkittävä osoitus yrityksen kyvyistä suunnitella myös suurempia ja haastavampia korjaushankkeita.

Vielä pieneksi luokiteltava organisaatiomme kykeni suoriutumaan hankkeen suunnittelusta ja haasteista kunniakkaasti, toteaa Antti Leppänen.

Antti Leppänen / Roope Sell