Palvelumme

Suunnittelu

Suunnittelutyön luonne on aina hankekohtaista. Ajoittain suunnittelutyö on perusteltua niin laadun, kuin kustannuksienkin osalta tehdä työn edetessä, ajoittain taas pystytään antamaan tarkasti kiinteähintainen tarjous suunnittelusta

Kuntokartoitukset ja kuntotutkimukset

Vastuullisen kiinteistönpidon perustana on säännöllisesti tehdyt eri rakenneosien kuntokartoitukset sekä kuntotutkimukset. Kuntokartoituksien ja kuntotutkimuksien tarve ja merkitys lisääntyy, kun rakenneosien tekniset käyttöiät lähestyvät loppuaan.

Kuntokartoituksilla sekä kuntotutkimuksella voidaan usein havaita piileviä vaurioita, jotka saattaisivat aiheuttaa korjaamattomina laajojakin vaurioita. Toisaalta kuntotutkimuksilla voidaan todeta tarkasteltavalla rakenneosalla olevan edelleen käyttöikää jäljellä ja näin voidaan suositella rakenneosan käyttöiän jatkamista kevyemmällä korjauksella.

Toteutamme riippumattomasti julkisivujen, ikkunoiden, vesikattojen ja ulkoalueiden kuntokartoituksia sekä kuntotutkimuksia asiakkaan tarpeet huomioiden.

Hankesuunnittelu

Kiinteistön kunnostuksessa tärkeä osa-alue on laatia huolellinen hankesuunnitelma. Hankesuunnitelma määrittää tärkeimmillään koko hankkeen etenemisen alusta alkaen, huomioiden jo tehdyt tutkimukset ja koko hankkeen lähtötilan. Tässä vaiheessa usein myös valitaan hankkeelle toteutus- ja kustannusrakenne.

Tarjoamme hankesuunnittelua hankkeen tarve huomioiden. Hankesuunnitelma voi laajuudeltaan vaihdella yksittäisestä puhelinsoitosta laajempaan selvitystyöhön.

Valvonta

Korjaushankkeen valvonnan pääasiallinen tarkoitus on varmistaa tilaajaa saavuttamaan korjaushankkeella hankkeelle asetetut laadulliset tavoitteet sekä sopimusasiakirjojen mukaisen työn toteutus. Tavoitteita korjaushankkeilla on muun muassa laadukas ja toimiva lopputulos, kustannustehokkuus, asetetun aikataulun toteutuminen sekä asiakastyytyväisyys.

Edellä mainitut tavoitteet vaativat aktiivista sekä ennakoivaa valvontaa ja laadunvarmistusta. Ennakoiva valvonta ja laadunvarmistus toteutetaan ennen kaikkea konkreettisella valvonnalla, hyvällä yhteistyöllä sekä oikeanlaisella ja intohimoisella asenteella laadun tekemistä kohtaan.

Contrust Oy:n lähtökohta valvonnan osalta on aina ohjata laadun tekemistä ennakoivasti – ei takapainotteisesti. Ennen korjaushankkeen aloittamista luodaan yhteistyössä tilaajan sekä urakoitsijan kanssa hankkeelle laadun tekemisen kulttuuri.

Rakennuttaminen

Usein rakennuttaminen mielletään yksinkertaisesti korjaushankkeen kirjalliseksi osuudeksi sisältäen urakkaohjelman ja tarjouspyyntöasiakirjan laatimisen, tarjousvertailun tekemisen, tarjousneuvottelut sekä urakkasopimuksen laatimisen. Rakennuttaminen on kaikkea edellä mainittua. Mutta oikein ja ennen kaikkea laadukkaasti tehtynä myös paljon muuta.

Rakennuttajakonsultti pystyy kokemuksellaan, ammattitaidollaan ja asenteellaan vaikuttamaan paljon korjaushankkeen lopputulokseen. Rakennuttamisessa voidaan vaikuttaa kokonaisuuteen aina kohteeseen sopivan urakkamuodon valinnasta pienempiin sopimusteknisiin yksityiskohtiin. Lisäksi merkittävä rakennuttamisessa käytettävä voimavara on markkinoiden aktiivinen seuranta sekä kokemuksien vaaliminen alalla toimijoista. Ajoittain edullisin saatu tarjous on järkevin valinta, ajoittain voidaan tunnistaa saaduista tarjouksista hinnan lisäksi muita merkittäviä tekijöitä.

Meillä on halu toteuttaa rakennuttaminen laadukkaasti, aktiivisesti sekä intohimoisesti vähintään tilaajan asettamat vaatimukset täyttävästi.

Projektinjohto

Jokainen hanke vaatii projektinjohtoa. Niin myös korjausrakentamisessa aina pienistä korjauksista suuriin korjaushankkeisiin. Hankkeen luonteen, koon ja hankkeelle asetettujen vaatimuksien mukaan asetetaan hankkeelle joko erikseen projektinjohtaja ja valvoja, tai projektinjohdolliset työt toteuttaa hankkeen valvoja.

Projektinjohtaja vastaa hankkeen kokonaisuuden hallinnasta. Usein projektinjohtaja – tuttavallisemmin projektipäällikkö – nimetään hankkeelle jo ennen suunnittelua. Projektipäällikkö pystyy näin ohjaamaan ja konsultoimaan tilaajaa oikeisiin päätöksiin jo suunnitteluvaiheessa saavuttaen lopputuloksen, joka vastaa tilaajan asettamia tavoitteita.

Meillä Contrustilla on kokemusta sekä erillisestä projektinjohtamisesta, että projektinjohdon ja valvonnan yhdistämisestä.