Rakennamme kestävämpää tulevaisuutta.

Kumppanisi taloyhtiöiden korjaushankkeissa.

Historia

Contrust Oy:n historia juontaa juurensa vuoteen 2017, kun yritys käynnisti toimintansa Espoon Otaniemessä. Yrityksen pääasiallinen toimenkuva on ollut alusta saakka tarjota taloyhtiöille korjausrakentamiseen liittyviä asiantuntijapalveluita aina kuntotutkimuksista korjaussuunnitteluun ja korjaushankkeiden valvontaan.

Nykyään olemme kolmen insinöörin yhdessä omistama asiantuntijatoimisto. Meitä yhdistää tinkimätön halu tuottaa asiakkaillemme tasokasta ja asiantuntevaa palvelua. Meidän omistajien yhteinen historia alkaa aina vuodesta 2014, jolloin olemme aloittaneet uramme saman yrityksen palveluksessa. Jo silloin alkanut ystävyys on sittemmin muuttunut myös yrityskumppanuudeksi.

Miksi olemme olemassa?

Meidän olemassaolomme syy perustuu yrityksemme iskulauseeksi muodostuneeseen lausahdukseen ”Aloita kestävämpi korjausrakentaminen kanssamme”. Lauseeseen sisältyy paljon niin teknisen osaamisen vaatimusta, kuin vastuutakin.   Vaikka itse asian lausummekin, niin mielestämme yrityksemme lauseeseen sisältyy kaikki, mitä onnistunut korjaushanke vaatii.

Onnistunut korjaushanke tehdään yhdessä. Tämä tarkoittaa yhdessä niin tilaajan, kuin urakoitsijankin ja muiden osapuolien kanssa.

Onnistunut korjaushanke on kestävä. Ajatuksemme on, että mikään ei ole niin hyvä ympäristöteko, kuin kestävä korjausrakentaminen. Kestävällä korjausrakentamisella saavutetaan pitkälle tulevaisuuteen kestäviä ratkaisuja, parannetaan vanhoja rakennuksia ja vältetään uudelleenrakennustarvetta.

Olemme olemassa, jotta asiakkaamme voivat tilata jatkossakin yhteistyössä tehtävää kestävämpää korjausrakentamista.

Tiimi

Antti Leppänen

Toimitusjohtaja, projektinjohto

Antti on toiminut taloyhtiöiden korjausrakentamishankkeissa niin kuntotutkijana, rakennesuunnittelijana, rakennuttajakonsulttina, kuin valvojanakin vuodesta 2012 saakka. Antin työnkuvan painopiste on korjausrakennushankkeiden rakennuttaminen sekä valvonta.

”Olen erityisen kiinnostunut tekemään korjaushankkeiden rakennuttamista aivan uudella tasolla. Tekemäni selvitystyö rakennuttamisen takana on avainasemassa. Kun suuri osa korjausurakoista toteutetaan aliurakoitsijoilla, vähenee pääurakoitsijan referenssien tarkastelun arvo. Tällöin tulee uppoutua aliurakoitsijaehdokkaisiin, hankkeeseen ehdolla olevaan työnjohtajaan ja muihin kyseessä olevaan hankkeeseen vaikuttaviin tekijöihin.”

Vapaa-aika Antilla kuluu perheen kanssa, omakotitalon hoitamisessa sekä jos aikaa jää, ajoittain myös golfin parissa.

Roope Sell

Projektipäällikkö, rakennuttaminen & valvonta

Roopella on yli 10-vuotinen kokemus asuin-, liike- ja toimitilakiinteistöjen erilaisista peruskorjaushankkeista. Pääpaino Roopella on ollut rakennesuunnittelussa ja sen vuoksi hän onkin toiminut usein projekteissa vastaavan rakennesuunnittelijan tittelillä. Roopen takataskusta löytyy laajan kokemuksen vuoksi lukuisia FISEn myöntämiä pätevyyksiä vaativiin korjaushankkeisiin.

”Onnistuneen korjaushankkeen takana on kuitenkin aina ihmiset ja ihmisten välinen yhteistyö. Taloyhtiöhankkeissa tilaajan puolella ei yleensä ole rakennusalan ammattilaisia, minkä takia asiat tulee esittää heille eri tavalla kuin kollegoille. Lisäksi kun kyseessä on pääosin ihmisten omat kodit, herättää korjaushankkeet myös vahvasti tunteita. Näiden johdosta pyrin viestinnässä lähestymään asioita epäinsinöörimäisesti siten, että tilaaja todella ymmärtää mistä puhutaan. Tästä olen saanut kiitosta useammassakin yhtiökokouksessa hanketta esitellessäni, minkä johdosta aion panostaa jatkossakin selkeään viestintään teknistä laatua unohtamatta.”

Roopen vapaa-aika kuluu perheen kanssa sekä vuodenajasta riippuen kädessä on aika ajoin golfmaila, sulkapallomaila tai hiihtosauva.

Eero Peltoniemi

Projektipäällikkö, kuntotutkimukset

Eero omaa taloyhtiöiden ulkovaipparakenteisiin kohdistuvista korjaushankkeista laajan kokemuksen. Eero on toiminut taloyhtiöiden ulkovaipparakenteisiin kohdistuneissa korjaushankkeissa pääsääntöisesti suunnittelijana, mutta nauttii myös projektinjohdosta ja työmaan valvontatehtävistä.

”Henkilökohtaisena ja osittain myös yrityksemme missiona on tarjota taloyhtiöille juuri heille sopivat ja toimivat korjausratkaisut. Liian usein näkee tilanteita, joissa rakenteiden kuntoon on alettu kiinnittämään huomiota vasta ongelman ja vahingon ilmettyä. Lisäksi teetetyissä korjauksissa ei ole keskitytty vaurion aiheuttamaan ongelmaan vaan paikkaamaan näkyviä vaurioita ratkaisuilla, jotka eivät ole kestäviä. Kohdistamalla korjaukset suunnitelmallisesti oikeisiin asioihin, voidaan saavuttaa pitkällä aikavälillä merkittävät kustannussäästöt. ”

Vapaa-aika Eerolla kuluu luonnossa metsänhoitotöissä ja lenkkeillessä sekä usein myös golfkentällä mailojen kanssa arvioimassa lyöntietäisyyksiä ja puttilinjoja.

Mats Westergård

Projektipäällikkö, rakennesuunnittelu

Matsilla on 7 vuoden kokemus erilaisista korjaushankkeista ja viime vuosina suurin osa työtehtävistä on ollut vaativien peruskorjaushankkeiden parissa. Mats on toiminut aikaisemmin urallaan pääosin rakennesuunnittelijana, mutta nyt työnkuvaan kuuluu enemmissä määrin myös kuntotutkimukset, projektinjohto sekä valvontatehtävät.

”Korjaushankkeiden mielenkiinto sekä haaste johtuu melkein aina lähtötietojen puutteesta tai epäselvyydestä. Tämän vuoksi joutuu lähes aina toimimaan etsivänä, jotta saadaan aikaan sellaiset suunnitelmat, jotka voidaan myös toteuttaa työmaalla. Tähän asiaan olen aina panostanut, koska ilman riittäviä lähtötietoja on vaikea saada toivottua lopputulosta. Tämän lisäksi korjaushankkeet vaativat laadukasta viestintää suunnitteluryhmän sisällä sekä erityisesti tilaajan kanssa, jotta nämä asetetut tavoitteet täytetään.”

Vapaa-aikana Mats viettää eniten aikaa golf-kentillä ja hänen golf-pallojansa voi löytää ympäri pääkaupunkiseudun metsiä.

Tuomo Aikioniemi

Projektipäällikkö, rakennesuunnittelu ja kuntotutkimukset

Tuomolla on noin viiden vuoden kokemus korjausrakennesuunnittelusta. Työtehtäviin on kuulunut pääosin ulkovaipparakenteiden korjaussuunnittelua ja pienempien hankkeiden kilpailuttamista. Lisäksi Tuomo on laatinut lukuisia hankesuunnitelmia, kunto- ja kantavuusarvioita, rakennusteknisiä lausuntoja ja rakenteiden kuntotutkimuksia (betoni- ja puujulkisivut, parvekkeet, ikkunat).

”Rakennusalalle minut ajoi ensisijaisesti hyvät työllisyydennäkymät, korjauspuolen pariin taas päädyin laajemman tehtäväkuvan ansiosta. Korjaushankkeissa työtehtävät eivät rajoitu vain esimerkiksi kantavien rakenteiden suunnitteluun, vaan suunnittelijan on mahdollista haastaa itseään melko lailla kaikessa perustusten ja vesikaton väliltä. Lisäksi etenkin asunto-osakeyhtiöiden korjaushankkeilla on myös suora vaikutus paitsi asukkaiden viihtyvyyteen myös rakennuskantamme arvoon.”

Töiden ulkopuolinen aika kuluu kuntosalin, ulkoilun, DI-opintojen ja rötväämisen tasapainottelussa.

Ossi Rantanen

Projektipäällikkö, valvonta

Ossilla on noin 3 vuoden työnjohtokokemus taustallaan, mutta kokonaisuudessaan hänellä on jo 15 vuoden kokemus erilaisista rakentamiseen liittyvistä töistä.

”Rakentamisen pariin minut ajoi oma isäni ja isoisäni. Heidän kanssaan pienestä asti on tullut nikkaroitua vaikka ja mitä. Ammattikoulusta valmistuin talonrakentaja puolelta 2008 ja rakennusmestariksi päätin lähteä opiskelemaan aikuisiällä, koska halusin oppia enemmän rakentamisesta sekä sen teknisestä osa-alueesta. Olen työskennellyt suurimman osan työurastani korjausrakentamisen sektorilla, mutta työnjohtajana sain kokemusta myös uudisrakentamisen puolelta. Työnjohtajana työskennellessäni pyrin varmistamaan, että työt toteutetaan suunnitelmia ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Tästä lähti kytemään ajatus siitä, että valvojana voisin vaikuttaa enemmän kyseisiin asioihin. Contrustin riveissä valvojan roolissa saankin nyt tuoda osaamistani valvontaan ja samalla laajentaa osaamistani projektinjohdossa sekä rakennuttamisessa.”

Vapaa-aikanaan Ossi viettää aikaa perheensä kanssa ja harrastaa uutta triathlon-harrastustaan. Hän myös kunnostelee vanhoja huonekaluja omaksi ilokseen, kunhan kiireiltään ehtii.

Jouni Lepistö

Projektipäällikkö, pää- ja rakennussuunnittelu

Jounilla on arkkitehtina yli 10-vuoden kokemus pääkaupunkiseudun monimuotoisissa ja haasteellisissa korjausrakentamishankkeissa. Jouni on toiminut pää- ja rakennussuunnittelijana ulkovaippaa ja sisätiloja koskevissa hankkeissa sekä rakennushistoriallisesti merkittävissä että tuoreemmissa kohteissa. Nyt Contrustilla Jounin työnkuvaan kuuluu pää- ja rakennussuunnittelu ulkovaipan ja pihakansien peruskorjaushankkeissa.

”Rakennukset ja niiden asukkaat muodostavat kaupungin ja sen tunnelman. Hyvin korjattu rakennus piristää ensisijaisesti asukasta tai käyttäjää, mutta samalla myös ympäröivää kaupunkimaisemaa. Jokaisella rakennuksella on oma paikkansa ja historiansa ja näitä on hyvä kunnioittaa, kun etsitään teknisesti ja taloudellisesti järkeviä ratkaisuja. Suunnittelussa on myös hyvä huomioida, että ratkaisut palvelevat monenlaisia ihmisiä, nuoresta vanhaan. Arkkitehdin tehtävien kirjo on korjausrakentamisessa laaja ja mielenkiintoinen. Parasta työssäni on, kun hyvin tehty työ näkyy ja tuntuu myös omassa elämässä liikkuessa rakennetussa ympäristössä.”

Työpäivien jälkeen Jouni käy pidemmillä kävelykierroksilla, taiteilee tai eksyy pelien pariin.

Jukka Sulin

Projektipäällikkö, rakennuttaminen & valvonta

Jukalla on kahdeksan vuoden kokemus korjausrakentamishankkeissa. Kokemusta on kertynyt rakennusmateriaalien testauksesta, kuntotutkimuksista, korjaushankkeiden rakennuttamiseen ja työmaiden valvontaan.

”Aloitin urani korjausrakentamisen parissa ensimmäisen työpaikkani kautta, joka tarjoutui heti opintojeni päätyttyä. Tehtäväni oli testata rakennusmateriaaleja ja raportoida niiden ominaisuuksista. Työskentely kokeneiden ammattilaisten kanssa oli äärimmäisen opettavaista, ja tekninen ymmärrykseni kasvoi valtavasti heidän kokemustensa kautta. Sattumien kautta siirryin ulkovaipparakenteiden kuntotutkijaksi ja edelleen rakennuttamisen ja valvonnan pariin. Jokainen askel on vienyt minua syvemmälle rakennusalan moniin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.”

Tärkein asia korjaushankkeissa on asiakkaan edun huomioiminen ja työn toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteenamme on tuottaa arvoa tilaajalle ja heidän hankkeilleen varmistamalla, että jokainen työvaihe sujuu suunnitellusti ja laadukkaasti.

Työpäivien jälkeen vapaa-aika täyttyy lasten harrastuksista, ja kun aikaa löytyy, minut voi tavata uimassa tai pyöräilemässä.

Joe Liimatainen

DI-opiskelija, harjoittelija

Joe suorittaa DI-opintoja Aalto-yliopistossa, minkä ohella hankkii Contrustilla monipuolista työkokemusta korjausrakentamiseen liittyvissä projekteissa. Mm. työmaiden valvonta, kuntotutkimukset, asiakirjojen laatiminen sekä rakennesuunnittelun harjoittelu kuuluvat Joen työnkuvaan.

”Korjausrakentamisen parissa työskentelyssä on motivoivaa se, että rakennuskannan korjaustarve ei tule ainakaan vähenemään tulevaisuudessa. Olemassa olevien rakennusten säilyttäminen ja korjaaminen säästää materiaaleja, energiaa sekä usein myös rahaa. Sen sijaan, että rakennettaisiin kokonaan uutta, korjaamalla saadaan pidennettyä rakennusten elinkaarta ja lisättyä asukkaiden asumismukavuutta. On myös hienoa nähdä, kuinka jo parhaat päivänsä nähneet rakennukset saadaan näyttämään lähes vastarakennetuilta.”