Rekisteriseloste

Rekisteriseloste (Henkilötietolaki 10 §)

Rekisterinpitäjä
Contrust Oy (3207426-6) / Contrust (“Yhtiö”)

Yhteyshenkilö:
Antti Leppänen, Toimitusjohtaja

Rekisterin nimi:
Contrust asiakasrekisteri 

Rekisterin käyttötarkoitus
Tämän verkkosivuston kautta tulevat yhteydenottopyynnöt. Asiakaspalvelun edellyttämien
yhteydenottojen mahdollistaminen ja asiakassuhteen ylläpito. Asiakkaille voidaan lähettää
yhteydenottoon liittyviä sähköisiä uutiskirjeitä tai muuta yhtiön sähköistä mainontaa.

Rekisterin tietosisältö
Yhteydenottoon tarvittavat asiakastiedot.

Tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään. Asiakkaan yhteydenottopyynnössä tai uutiskirjeen tilauksessa antamat asiakastiedot.

Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin muille yhtiöille. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Tietoja voidaan valikoidusti luovuttaa rekisterinpitäjän toimeksiantaman kolmannen osapuolen kohdennettuun markkinointikampanjaan. Tietojen omistus ei siirry rekisterinpitäjältä kolmannelle osapuolelle eikä kolmannella osapuolella ole oikeutta tietojen toimeksiantoa laajempaan käyttöön.

Rekisterin suojaus
Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä Yhtiön palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kaikkia, joilla on pääsy rekisteriin, sitoo salassapitovelvollisuus.

Käyttäjän oikeudet

Sinulla on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Jokaisessa lähettämässämme suorapostissa on linkki, josta vastaanottaja voi estää suorapostitukset jatkossa. Voit myös kieltää Yhtiötä käsittelemästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointiin lähettämällä meille sähköpostia.