Auringonsäteet hyötykäyttöön – aurinkosähköjärjestelmän asennuksessa huomioitavia asioita

Auringonsäteet hyötykäyttöön – aurinkosähköjärjestelmän asennuksessa huomioitavia asioita

Eero P.

On ollut mielenkiintoista huomata miten nopeasti taloyhtiöiden kiinnostus  aurinkosähköjärjestelmiin on yleistynyt viimeisten muutaman vuoden aikana. Vuonna 2019 meillä ei ollut montaakaan taloyhtiötä, jotka olisivat tiedustelleet mahdollisuutta asentaa aurinkosähköjärjestelmä vesikatoilleen vesikaton saneerauksen yhteydessä. Vuonna 2021 suunnittelemissamme kohteissa tämä oli ennemminkin sääntö kuin poikkeus.

Me Contrust Oy:ssä olemme tarkastelleet aurinkopaneelien asennusta ja asennusmahdollisuuksia vesikattosaneerauksissa tyypillisimpien kattorakenteiden osalta, joten meille on muodostunut laaja-alainen näkemys siitä mitä asioita asennuksessa tulee ottaa huomioon.

Päätavoitteemme vesikattojen uusimisen suunnittelussa on se, että tuleva rakenne kestäisi mahdollisimman pitkään, jopa pidempään kuin alan kirjallisuudessa esitetyt keskimääräiset tekniset käyttöiät. Näin ollen kysymys, johon useimmiten törmää on: ”Miten vesikatto uusitaan tavalla, jotta sinne voidaan myöhemmässä vaiheessa asentaa paneelit heikentämättä vesikaton odotettua käyttöikää ja toimivuutta?”.

Vaikka tämä kirjoitus keskittyy avaamaan aurinkosähköjärjestelmien toteuttamiseen liittyviä asioita rakennusteknisestä näkökulmasta, on seuraavaksi esitetyillä tekijöillä vaikutusta myös kannattavaan asennukseen.

Olkoon vesikatemateriaali mikä tahansa niin on tärkeää varmistaa, että vesikatolla on riittävästi käyttöikää jäljellä ennen paneelien asennusta. Emme kuitenkaan halua tilannetta, jossa sähköä hyvin tuottava järjestelmä jouduttaisiin purkamaan väliaikaisesti sen vuoksi, että vesikatteen ikä on loppu tai pahimmassa tapauksessa, että vesikatossa on ilmennyt vuotoja heikkokuntoiselle alustalle asennettujen paneelien takia. Kun vesikatteella on riittävästi käyttöikää jäljellä ja siinä on toimiva alusta, voimme parhaimmillaan välttää merkittävät kustannukset.

Toisena vähintäänkin yhtä tärkeä asia on selvittää yläpohjarakenteen kantavuus. Osa asennusjärjestelmistä aiheuttaa merkittävät lisäkuormitukset vesikatto- ja yläpohjarakenteelle, jolloin kantavuuskysymys vaikuttaa toteutuskelpoisuuteen merkittävästi. Vanhoissa rakennuksissa kantavuus voi olla hyvinkin rajoitettu, joten se voi estää ainakin tiettyjen asennusjärjestelmien käytön tai pahimmillaan estää järjestelmän asennuksen kokonaan. Onneksemme aurinkopaneelien kehitys jatkuu kiivaana ja entistä kevyempiä asennusratkaisuja tulee markkinoille koko ajan, joka osaltaan helpottaa aurinkojärjestelmien asennuttamista.

Kolmantena asiana on huomioitava asennusalusta, erityisesti kun puhutaan loivista kumibitumikermein katetuista vesikatoista. Loivien vesikattojen rakenneratkaisuja on jyrkkiin pelti- ja tiilikattoihin verrattuna lukumäärällisesti enemmän, mutta yksi tekijä loivilla vesikatoilla on aina sama – rakennuksen sisäinen vedenpoistojärjestelmä. Loiville vesikatoille tyypillisin aurinkosähköjärjestelmän asennustapa on painoperusteinen, jossa järjestelmän paikallaanpysyminen varmistetaan ylimääräisin painoin. Lisäksi painot asennetaan usein suoraan vesikatteen päälle peittäen merkittävän osan kattopinta-alasta. Näissä asennuksissa tuleekin huomioida vesikatemateriaalin alusta sekä kaivojen kallistuskentät, jottei painoperustainen asennus aiheuta alustan painumista, lammikoitumista tai muuten estä veden vapaata virtaamista. Lisäksi kaivojen huollettavuus järjestelmän asennuksenkin jälkeen tulee olla varmistettu, sillä roskista tukkeutuneet kaivot ovat ilman aurinkopaneeleitakin yleinen ongelma loivilla vesikatoilla.

Todettakoon lopuksi, että väärään ajankohtaan tai soveltumattomalla asennusjärjestelmällä toteutettuna järjestelmän asennus voi aiheuttaa tulevaisuudessa ongelmia, jotka tarkoittavat yleensä lisääntyviä kustannuksia. Mikäli vesikattonne kunto arveluttaa aurinkopaneeleita ajatellen tai vesikattojen uusiminen on tulossa ajankohtaisesti, ota yhteyttä Eeroon tai Roopeen. Katsotaan sitten yhdessä, miten voimme auttaa teitä ja miten asiaa kannattaisi lähteä viemään eteenpäin!