Ikuisuuskeskustelu – voiko suunnittelun ja valvonnan tilata samasta yrityksestä?

Ikuisuuskeskustelu – voiko suunnittelun ja valvonnan tilata samasta yrityksestä?

Antti L.

Ikuisuuskeskustelu – voiko suunnittelun ja valvonnan tilata samasta yrityksestä?

Tätä keskustelua me mielellään käymme itsekin. Vielä emme ole saaneet keneltäkään tähän sellaisia perusteluita, joilla voisi perustella etenkään tavanomaisessa taloyhtiön korjaushankkeessa sitä, miksi valvonta kannattaa tilata eri toimijalta, kuin suunnittelu. Isoissa projekteissa tilanne on toki toinen. Tässä kirjoituksessa asiaa tarkastellaan tavanomaisen taloyhtiön saneeraushankkeen kannalta, kuten julkisivuremontin tai vesikattosaneerauksen silmin.

Vaikka me itse tarjoamme myös mielellämme valvontaa hankkeisiin, joita emme ole suunnitelleet, emme me pysty perustelemaan, miksi valvonta ja suunnittelu tulisi systemaattisesti eriyttää eri yrityksiin. Kuten edellä on kirjoitettu, tulee valvojan valinnassa kiinnittää huomiota valvontaa tarjoavan yrityksen toimintatapoihin sekä valvojaehdokkaan kyvykkyyteen. Me emme osaa sanoa kuin yhden syyn, miksi suunnittelu ja valvonta olisi perusteltua eriyttää eri toimijoille. Syy olisi tilanne, jossa asiakas on hyvän perehtymisen jälkeen löytänyt mielestään parhaan mahdollisen suunnittelijan ja parhaan mahdollisen valvojan – ja nämä nyt vain sattuisivat olemaan eri yrityksistä.

Joskus olemme kuulleet tälle suunnittelun ja valvonnan eriyttämiselle eri toimijoille perusteeksi sen, että toisesta yrityksestä otettu valvoja pystyy valvomaan suunnittelijaa ja suunnitelmia. Tässä on tapahtunut jo paha väärinkäsitys. Suunnittelu tehdään ennen varsinaisen urakan aloittamista, itseasiassa jo ennen urakan kilpailuttamista. Urakan aikana valvoja valvoo suunnitelmien ja urakkasopimuksen mukaisen työkokonaisuuden toteutumista. Mikäli suunnitelmissa olisi puutteita tai virheitä, olisi niiden ”paljastuminen” urakan aikana myöhäistä. Mikäli epäillään laadullisia puutteita suunnitelmissa, olisi oikea tapa teettää suunnitelmien tarkastus ulkopuolisella toimijalla ennen urakan kilpailutusta.  Tällöin voitaisiin poistaa riski suunnitelmien mahdollisista laadullisista puutteista ja korjata virheet jo ennen, kuin urakkaa edes kilpailutetaan. Toistamme vielä – valvojan rooli ja tarkoitus ei ole valvoa suunnittelijaa, älkää siis valitko valvojaa sellaiseen tehtävään, vaan teettäkää suunnitelmien ristiintarkastus ulkopuolisella suunnittelijalla.

Ottaen huomioon sen, että suunnittelun ja valvonnan eriyttäminen eri toimijoille ei mitenkään voi itsessään olla hankkeen laatua nostava tekijä, jää jäljelle vain hyötyjä siitä, että suunnittelu ja valvonta tilataan samasta yrityksestä. Tällöin varmistutaan suunnittelijan ja valvojan saumattomasta yhteistyöstä ja kommunikoinnista ja sitä kautta saavutetaan laatua ja hyvin todennäköisesti myös tilaajan kustannuksia työnaikaisen suunnittelun kustannuksien jäädessä pienemmäksi.

Suosittelemme siis käyttämään aikaa oikeiden toimijoiden valintaan rakennusprojektiinne. Siihen ei ole oikotietä – oikotie ei ainakaan ole eri konsultointipalveluiden hajauttaminen. Älkää sekoittako korjaushanketta pörssisijoittamiseen, jossa hajauttaminen on vanha viisaus.