Mikä tekee korjaushankkeen työmaavalvonnasta onnistuneen?

Mikä tekee korjaushankkeen työmaavalvonnasta onnistuneen?

Eero P.

Mikä tekee korjaushankkeen työmaavalvonnasta onnistuneen?

Meidän mielestämme onnistunut työmaavalvonta ei ole kiinni yksittäisestä asiasta kuten valvojan raudanlujasta teknisestä osaamisesta vaan vaatii onnistumista myös muilla osa-alueilla, johon vaaditaan kaikkia korjaushankkeen osapuolia.


1. Onnistunut työmaavalvonta lähtee liikkeelle jo suunnitteluvaiheessa: Hyvä ja huolellinen valmistautuminen ja suunnittelu auttavat välttämään ongelmia ja epäselvyyksiä toteutusvaiheessa. Toteutuskelpoiset suunnitelmat, realistinen aikataulu ja selkeät työselostukset ja ohjeet ovat tärkeitä niin urakoitsijan kuin myös valvojan onnistumisen kannalta.

2. Työmaalle tarvitaan pätevä työmaavalvoja: Valvojalla tulisi olla hyvä tekninen osaaminen ja kokemusta vastaavista hankkeista. Valvoja tarvitsee myös hyvät viestintä- ja johtamistaidot, sillä rakentamista tehdään loppukädessä yhdessä ja tekninen valvonta on vain osa prosessia.

3. Tavoitteet ja vaatimukset: Urakoitsijalle tulee asettaa selkeät tavoitteet ja vaatimukset, jotka auttavat urakoitsijaa toimimaan odotusten mukaisesti. Tässäkin keskeisessä roolissa on osapuolten yhteistyö, jotta löydetään yhteinen ja kaikille osapuolille sopiva sävel. Tavoitteet ja vaatimukset voivat koskea niin tiedottamista, aikataulua kuin myös teknisiä suoritteita.

4. Aktiivinen työmaavalvonta: Työmaalla tulee tehdä säännöllisiä tarkastuksia, joissa valvoja valvoo suunnitelmien toteutumista vaatimusten mukaisesti. Osa nykypäivän valvontaa on myös aktiivinen ja säännöllinen raportointi työmaan edistymisestä. Raportointi auttaa niin tilaajaa kuin myös urakoitsijaa.

5. Hyvä yhteistyö ja viestintä: Viestinnän ja yhteistyön roolia ei voi liikaa korostaa. Valvojan tai projektipäällikön tulee pitää säännöllisesti yhteyttä urakoitsijaan, suunnitteloijin ja tilaajaan. Avoin ja aktiivinen viestintä auttaa ratkaisemaan mahdollisia esiin tulevia ongelmia tehokkaasti ja viiveettä.

6. Turvallisuus: Työmaan turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Valvojan tärkeimpiä tehtäviä onkin varmistaa, että työtä tehdään turvallisesti ja, että kaikki noudattavat turvallisuuskäytäntöjä. Urakoitsijalla on tässä myös iso rooli, sillä työmaalla työskentelevien henkilöiden koulutus, perehdytys ja turvallisuusmääräysten noudattaminen ja riskienhallinta ovat osa onnistunutta valvontaa ja toteutusvaihetta.

Onnistunut valvonta on siis kiinni monesta ja edellisistä asiakohdista nouseekin esiin yhteistyö. Yhteistyötä vaaditaan kaikilta osapuolilta, jotta myös valvoja voi onnistua tehtävässään.