Sitoutuminen – onnistuneen projektin avainsana

Sitoutuminen – onnistuneen projektin avainsana

Eero P.

Taloyhtiöiden korjausrakentamisen määrät ovat kasvussa. Tyypillisimmät korjauskohteet ovat putkiremontit, piha-
rakenteet ja ulkovaippa. Onnistunut projekti koostuu monesta osatekijästä. Kysyimme insinööritoimiston valintaan
vaikuttavista kriteereistä ja onnistuneen yhteistyön tekijöistä isännöitsijä Kalle Alaselta, joka työskentelee viisikym-
mentä vuotta alalla toimineessa Astala Isännöinti Oy:ssä.

Isännöitsijä Kalle Alanen, Astala Isännöinti Oy, kertoi osaamisen olevan tärkein kriteeri insinööritoimistojen valintaan vaikuttavista tekijöistä. Hän piti tärkeänä myös joustavuutta ja sitoutumista. Kun palveluja ostetaan pienemmiltä insinööritoimistoilta, on heidän jollain tasolla tunnettava tekijät ja alan laatutaso. Kalle Alasen yhteistyö Contrust Oy:n kanssa alkoi noin 3 vuotta sitten, kun eräs tekninen isännöitsijä veti häntä hihasta. Contrust Oy:n toimitusjohtaja Antti Leppänen toimi tällöin yksin ja hän hoiti Astalalle parinkin ison hankkeen kilpailutukset. Hän toimi kohteissa myös valvojana. Taloyhtiöissä korjattiin julkisivut, kunnostettiin ikkunat ja salaojat. Silloiset projektit hoituivat mallikkaasti. Contrust Oy on muutamassa vuodessa kasvanut, osaamista kertynyt uusien työtekijöiden myötä ja yhteistyö Astala Isännöinnin kanssa jatkuu uusissa korjaushankkeissa.

– Onnistuminen on monesta tekijästäkiinni. Tärkeintä on sitoutuminen. Mikäli vielä asiakaskin on tyytyväinen, on lopputulos onnistunut, toteaa Kalle Alanen.

– Vaikka Contrust Oy on nuori ja pieni yritys, pidän heistä, koska he ovat osaavia, innostuneita ja haluavat kehittää tätä alaa. Se on hyvä merkki, ettei tehdä työtä vain rahan takia vaan löytyy myös intohimoa, jatkaa Kalle Alanen.

Kuvassa: Kalle Alanen ja Antti Leppänen

Haasteita ratkotaan yhdessä

Kalle Alasen mukaan kaikki tähtäävät korjaushankkeissa onnistuneeseen lopputulokseen. Ja vaikka osaavat suunnittelijat tekisivät työnsä kuinka hyvin, saattaa korjauskohteissa kohdata yllätyksiä. Tällöin on tärkeää, ettei valvoja jää yksin kamppailemaan ongelmien kanssa. Suunnittelijaan tai urakoitsijan projektijohtoon ei välttämättä saada heti yhteyttä. Tällöin valvojan on oltava sinnikäs, tutkittava vaihtoehtoja ja haettava ratkaisuja yhdessä keskustellen.

Ehkä tällaisten tilanteiden hoitaminen hyvin teki minuun suurimman vaikutuksen yhteistyön alkuvaiheessa, paljastaa Kalle Alanen. Ja hän jatkaa, että detaljitason haasteiden ratkaiseminen nopeasti on tärkeää, että hanke pääsee etenemään.

Sosiaalisia taitoja ja pilkettä silmäkulmaan

Korjausrakentamisen alalla työskentelevien asiantuntijuus ja osaaminen ovat tärkeitä ominaisuuksia. Mutta niin ovat myös sosiaaliset taidot. Niiden avulla voidaan ohittaa monta hankalaa
tilannetta.

Korjausrakentamisen asiantuntija voi olla teknisesti taitava, mutta lisäksi vaaditaan hyviä suullisia ja kirjallisia taitoja. Sosiaaliset taidot ovat tärkeitä, painottaa Kalle Alanen. Hän muistuttaa asiantuntijakentässä työskenteleviä, että on hyvä muistaa huumori. Ei työn ja elämän tarvitse olla synkkää, asioita voidaan hoitaa hyvin myös pilke silmäkulmassa.

Paneutuminen korjauskohteisiin luo laatua

Contrust Oy:n toimintamallin tavoitteena on löytää järkeviä ja kustannustehokkaita ratkaisuja korjauskohteisiin ja siten myös toimia kestävän ja laadukkaan korjausrakentamisen puolesta. Mistä isännöintitoimisto kokee laadukkaan toiminnan syntyvän?

Kalle Alasen mukaan laatu näkyy jo tarjousvaiheessa. Kun isännöintiyhtiö pyytää tarjouksen suunnittelusta, kilpailutuksen toteutuksesta, rakennuttamisesta, projektijohdosta tai valvonnasta, on jo tarjouksien tasoissa nähtävillä eroja.

Arvostan Contrust Oy:n antamissa tarjouksissa sitä, että niihin on jo siinä vaiheessa käytetty paljon aikaa, panostettu laatuun, toteaa Kalle Alanen.

Hän ottaa esimerkiksi kohteen, missä suunnitelmat on toteutettu eri insinööritoimistojen puolesta ja eri toimisto vastaa kilpailutusasiakirjoista. Moni insinööritoimisto jättää perehtymättä suunnitelmiin ja kohteeseen sen enempää ja jatkaa suoraan tarjousten pyytämiseen. Kunnollinen paneutuminen vähentää lisätyökustannuksia ja tekee urakasta jouhevamman.

Contrust Oy:n julkisivu-, katto- ja ikkunapuolen osaaminen on lisääntynyt ja täydentynyt henkilökunnan kasvaessa. Nyt yrityksen kaverit täydentävät tiedollisesti toisiaan, kuvaa Kalle Alanen Contrust Oy:n laatutasoa.

Kalle Alanen toivoo, että korjausrakentamisen haasteisiin vastaaminen ja into säilyy Contrust Oy:n asiantuntijoilla pitkään.

Intohimolla pääsee pitkälle! Kun haluaa selvittää asioita ja oppia uutta, sillä pärjää alalla, kiteyttää Kalle Alanen, Astala Isännöinti Oy:stä.